Vi søker tomter

Har du gode tomter for salg – eller ønsker du en samarbeidspartner for å utvikle dine eiendommer?

Vi er alltid på utkikk etter gode prosjekter i våre kjerneområder:

Vi er primært på utkikk etter tomter for leilighetsbygg eller kombinasjon næring og leiligheter.

Samarbeid med grunneier

I tillegg til vanlige tomtekjøp har vi også svært gode erfaringer med ulike samarbeidsmodeller med grunneier. En modell vi ofte bruker er at vi og grunneier i fellesskap utvikler eiendommen gjennom et utviklingsselskap som partene eier i fellesskap. I de fleste slike samarbeidsprosjekter har ØMFU også ansvaret som prosjektleder for selskapet, og begge parter er representert i styret i utbyggingsselskapet.

Ø.M. Fjeld Utvikling har solid kompetanse på hele prosessen fra tidligfasevurderinger, gjennom reguleringsprosess til salg og markedsføring og gjennomføring av byggeriene.

 

Ta kontakt med Kjetil Kronborg