Velkommen til oss

Ø.M. Fjeld Utvikling AS er byggherreselskapet i ØMF-konsernet, som har sine røtter tilbake til 1948. Vi utvikler og bygger ut høykvalitets bolig- og kombinasjonsprosjekter i store deler av Østlandsområdet. Vi gjennomfører prosjekter alene eller i samarbeid med andre store og små byggherrer. Gjennom vår tilhørighet i ØMF-konsernet bidrar vi med både byggherre- og entreprenørkompetanse i alle faser av prosjektene.

Se våre prosjekter
Aktiv utbygger

Aktiv utbygger

  • 450 Ferdigstilte boliger siste 5 år
  • 250 Boliger under bygging
  • 2000 Boliger under planlegging / regulering

Våre nyeste prosjekter

Kom i kontakt med oss